Newsletter of the European Society for History of Law


ISSN 2694-7587Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s.,

 

počínaje 1. zářím 2019 vychází v angličtině psaný informační bulletin s názvem Newsletter of the European Society for History of Law, ve kterém jsou dvakrát ročně otiskovány aktuality z oblasti právních dějin, římského práva, kanonického práva a dějin právního myšlení. Především v něm naleznete pozvánky na konference, recenze a anotace právněhistorických a romanistických knih či zprávy z vědeckého života nejen z České republiky, nýbrž i ostatních států Evropy.

 

Bulletin má přidělené ISSN, vychází výhradně v elektronické podobě a členům je zasílán prostřednictvím elektronické pošty. Širší veřejnosti je zpřístupněn rovněž na internetových stránkách Společnosti, kde se nachází i jeho archiv.

 

Představenstvo Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s.

 

Tiráž:

 

Bulletin vydává v elektronické formě Evropská společnost pro právní dějiny, z.s., která je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 14047.

Sídlo sekretariátu: Foltýnova 2, 635 00, Brno, Česká republika, IČ: 26555620.

Redaktoři: Jaromír Tauchen, Lucie Mrázková, Norbert Varga

Kontaktní email: info@historyoflaw.eu

Bulletin vychází dvakrát ročně.

ISSN: 2694-7587