Právněhistorické publikace - vydané do roku 2019

 
Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019 (1.díl)

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-210-9240-2

 

 

Masarykova univerzita, Brno, 2019, 575 stran
Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019 (2.díl)

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-210-9241-9

 

Masarykova univerzita, Brno, 2019, 692 stran
Dieťa medzivojnového Slovenska. Verejná sociálna starostlivosť o deti a mládež na Slo-vensku a jej inštitucionálna základňa

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

 

 

ISBN 978-80-7502-377-3

 

Leges, Praha, 2019, 246 stran
100 let Patentového úřadu v Praze

David Hubený

 

 

ISBN 978-80-7282-134-1

 

Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, 2019, 214 stran
Pred súdom národa? (Retribúcia na Slovensku a Národný súd v Bratislave 1945–1947)

Michal Malatinský

 

 

ISBN 978-80-89567-93-5

 

Post Scriptum, Bratislava, 2019, 288 stran
Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku. III. Zväzok (1948-1989)

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

 

 

ISBN 978-80-568-0359-2

 

Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava, 2019, 333 stran
Pozorovat, popsat, stvořit: osvícenská policie A moderní stát 1770-1820

Pavel Himl

 

 

ISBN 978-80-257-2906-9

 

Argo, Praha, 2019, 416 stran
Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848

Róbert Jáger

 

 

ISBN 978-80-557-1547-6

 

Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2019, 193 stran
Právní úprava amnestie v letech 1918-1953 V českých zemích

Jiří Šouša jr.

 

ISBN 978-80-7415-192-7

 

Nová tiskárna, Pelhřimov, 2019, 434 stran
Digesta seu pandectae. Tomus II. / Digesta neboli pandekty. Svazek II.

Michal Skřejpek

 

 

ISBN 978-80-246-4332-8

 

Karolinum, Praha, 2019, 752 stran
Advokáti proti totalitě

Petr Toman

 

 

ISBN 978-80-204-5430-0

 

Mladá fronta, Praha, 2019, 336 stran
Lexikon nejvyšších představitelů československé Justice a prokuratury v letech 1948–1989

Jaroslav Pažout, Adam Zítek a kol.

 

 

ISBN 978-80-88292-36-4

 

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2019, 348 stranPracovní poměr v letech 1945 - 1965

Veronika Steinová

 

 

ISBN 978-80-87475-60-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-327-0 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2019, softcover, B5, 249 stran

 

 

 Rytieri v republike - zrušenie šľachtických titulov v Československu

Tomáš Gábriš

 

 

ISBN 978-80-8168-975-8

 

 

Wolters-Kluwer, Bratislava, 2019, 348 stranGeneze kodifikací mezinárodního práva soukromého soukromo-právní úpravy mezinárodních poměrů

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík

 

 

ISBN 978-80-7502-330-8

 

 

Leges, Praha, 2019, 336 stranVýuka církevního práva na teologických a právnických fa-kultách v českých zemích v letech 1918 - 1989

Petr Nohel

 

 

ISBN 978-80-2464-148-5

 

 

Karolinum, Praha, 2019, 185 stranKriminalita a justícia v stredovekom Prešporku

Vladimír Segeš

 

 

ISBN 978-80-569-0455-8

 

 

Marenčin PT, 2019, 256 stranBestie. Československo a stíhání nacistických zločinců

Vojtěch Kyncl

 

 

ISBN 978-80-7422-668-7

 

 

NLN, Praha, 2019, 744 stranBohuslav Ečer. Český lovec nacistů

Michal Dudáš

 

 

ISBN 978-80-200-3002-3

 

 

Academia, Praha, 2019, 236 stranZapomenutý brněnský atentát. Z činnosti levicového odbo-je na brněnsku v letech 1939-1945

Jiří Skoupý

 

 

ISBN 978-80-200-2997-3

 

 

Academia, Praha, 2019, 244 stranVznik Československej republiky a Slovensko

Ivana Šošková a kolektiv

 

 

ISBN 978-80-7502-338-4

 

 

Leges, Praha, 2019, 250 stran
Právní systémy Dálného východu II

Michal Tomášek

 

 

ISBN 978-80-2463-920-8

 

 

Univerzita Karlova, Praha, 2019, 368 stran
Státní mechanismus meziválečného Československa

Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-7598-461-6

 

 

Wolters Kluwer, Praha, 2019, 384 stran
Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku

Matej Mlkvý

 

 

ISBN 978-80-571-0024-9

 

 

Wolters Kluwer, Bratislava, 2019, 152 stran
Condictiones: Ke kořenům bezdůvodného obohacení

Petr Dostalík

 

 

ISBN 978-80-87284-74-2

 

 

Auditorium, Praha, 2019, 240 stran
Urážka císaře a prezidenta. Kontinuita a diskontinuita kulturních stereotypů

Adam Strašák

 

 

ISBN 978-80-200-2927-0

 

 

Praha, Academia, 2019, 297 stran
Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek

Vá – Volba

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-802-0

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2020, 799 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek

U – Ú

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-795-5

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2020, 806 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek

Ta – Ty

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-779-5

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2019, 890 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek

Svatá – Štrbské

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-769-6

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2019, 884 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek

Správa veřejná – Suché

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-761-0

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2019, 899 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek

Soukromé – Správa ústřední

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-752-8

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2019, 926 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-748-1

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2019, 855 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-744-3

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2018, 887 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa – Smlouva ná

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-722-1

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2018, 825 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-715-3

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2018, 909 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R – Říš

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-671-2

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2017, 813 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-657-6

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2017, 929 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Procesy (do roku 1949)

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-656-9

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2017, 877 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra–Prob

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-648-4

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2017, 829 stran

 

 Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – právo po.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-641-5

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 883 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-638-5

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 934 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-624-8

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 840 stran

 
Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-602-6

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 878 stran

 

 Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-587-6

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 916 stran

 

 Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č.

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7380-562-3

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2015, 972 stran

 

 

 Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2. Římské právo a křesťanství.

Vilém Knoll (ed.)

 

 

ISBN 978-80-7380-712-2

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2018, 203 stran
Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času.

Vilém Knoll (ed.)

 

 

ISBN 978-80-7380-711-5

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2018, 323 stran
Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor

Jozef Vozár

 

 

ISBN 978-80-224-1600-9

 

 

VEDA, Bratislava, 2017, 224 stran
Legal Historical Trends and Perspectives III.

Štefan Siskovič, Ingrid Lanczová, Monika Martišková (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7502-290-5

 

 

Leges, Praha, 2018, 258 stran
Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta

Martin Gregor

 

 

ISBN 978-80-7502-304-9

 

 

Leges, Praha, 2018, 200 stran
Bavorské dějiny státního práva církevního

Václav Valeš

 

 

ISBN 978-80-873616-83-2

 

 

Nakladetelství Českého lesa, Domažlice, 2018
Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes

Veronika Fruthová, Marek Novák

 

 

ISBN 978-80-87284-70-4

 

 

Auditorium, Praha, 2018, 264 stran
Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

Jarmila Chovancová, Tomáš Gábriš, Andrea Kluknavská

 

 

ISBN 978-80-8168-941-3

 

 

Wolters Kluwer, Bratislava, 2018, 432 stran
Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948

Gajdošová Martina, Kerecman Peter, Ďuriška Zdenko, Kušnír Jozef, Hellenbart Viktória

 

 

ISBN 978-80-224-1641-2

 

 

Slovenská advokátska komora, Bratislava, 2018, 766 stran
Právněhistorické studie 48/1

 

 

 

ISSN 0079-4929 

 

 

Karolinum, Praha, 2018

 

 

 

 

V elektronické podobě dostupné zde:Soudce Antonín Mokrý vzpomíná

Jan Kotous

 

 

ISBN 978-80-87975-77-0

 

 

Univerzita Karlova - Právnická fakulta, Praha, 2018, 143 stran

 Ústava České republiky 1992 - Dokumenty a ohlasy

Jindřiška Syllová, Miroslav Sylla

 

 

ISBN 978-80-7598-060-1

 

 

Wolters Kluwer, Praha, 2018, 672 stran

 Usucapio - Vydržení v římském právu

Petr Bělovský

 

 

ISBN 978-80-87284-72-8

 

 

Auditorium, Praha, 2018, 246 stran

 Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu: chrestomatie

Ondřej Koupil, Marcela Koupilová, Karel Malý, Jiří Šouša, Jiří Šouša jr., Jana Vojtíšková, Klára Woitschová

 

 

ISBN 978-80-246-3775-4

 

 

Karolinum, Praha, 2018, 342 stran

 Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých

Jan Kotous

 

 

ISBN 978-80-88163-84-8

 

 

Pasparta Publishing, Praha, 2017, 95 stran

 Vznik poleis a počátky řeckého práva

Pavel Vaverka

 

 

ISBN 978-80-7502-118-2

 

 

Tribun EU, Brno, 2017, 238 stran

 Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1815

Jiří Cihlář

 

 

ISBN 978-80-261-0667-8

 

 

Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2017, 158 stran

 Cizozemci a spoluobyvatelé: udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské

Marek Starý

 

 

ISBN 978-80-87284-67-4

 

 

Auditorium, Praha, 2018, 767 stran

 

 První československý zákon. Pokus o opožděný komentář

Ladislav Vojáček

 

 

ISBN 978-80-7552-185-9

 

 

Wolters Kluwer, Praha, 2018, 392 stran

 

 Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave

Miriam Laclavíková – Adriana Švecová

 

 

ISBN 978-80-7502-273-8

 

 

  

Leges, Praha, 2017, 160 stran

 

 

 100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017

Oľga Ovečková, Jozef Vozár a kol.

 

 

ISBN 978-80-224-1614-6

 

 

  

VEDA, Bratislava, 2017, 512 stran

 

 

 Procesné prostriedky a inštitúty rímskeho a kánonického práva

Róbert Brtko a kol.

 

 

ISBN 978-80-7502-125-0

 

 

  

Leges, Praha, 2017, 276 stran

 

 

 Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum

Peter Mach, Vojtech Vladár (eds.)

 

 

ISBN 978-80-7502-183-0

 

 

  

Leges, Praha, 2016, 310 stran

 

 

 Lex et ius. Zákony a právo antického Říma

Michal Skřejpek

 

 

ISBN 978-80-7380-686-6

 

 

  

Aleš Čeněk, Plzeň, 2018, 320 stran

 

 

 Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku

Přemysl Bar

 

 

ISBN 978-80-210-8870-2

 

 

  

Masarykova univerzita, Brno, 2017, 328 stran

 

 

 Historie osnovy Občanského zákoníku z roku 1937.

Inspirace, problémy a výzvy

Pavel Salák, Ladislav Vojáček, Lucie Mrázková, Alžběta Perejdová

 

 

ISBN 978-80-210-8828-3

 

 

  

Masarykova univerzita, Brno, 2017, 122 stran

 

 

Ke stažení zde:Dva procesy s Vojtechom Tukom

Zuzana Illýová, Michal Malatinský

 

 

ISBN 978-80-7552-896-4

 

 

  

Wolters Kluwer, Bratislava, 2018, 184 stran

 

 Kritická analýza pramenů. Sborník ze IV. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a postdoktorandů na PrF UK

Kamila Stloukalová (ed.)

 

 

ISBN 978-80-87975-70-1

 

 

  

Univerzita Karlova, Praha, 2017, 257 stran

 

 Dějiny českého soudnictví

Karel Schelle, Jiří Bílý

 

 

ISBN 978-80-7552-959-6

 

 

  

Wolters Kluwer, Praha, 2018, 508 stran

 

 
Právněhistorické studie 47/2

Ladislav Soukup (ed.)

 

 

ISSN 0079-4929 

 

 

Karolinum, Praha, 2018

 

 

 

 

V elektronické podobě dostupné zde:Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948–1950

Ivana Bláhová

 

 

ISBN 978-80-87284-59-9

 

 

  

Auditorium, Praha, 2017, 253 stran

 

 Paměti. Díl I. Do roku 1918

Jan Krčmář

 

 

ISBN 978-80-7415-146-0

 

 

  

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Masarykův ústav a Archiv AV, Praha, 2017, 580 stran

 

 Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript

Róbert Jáger

 

 

ISBN 978-80-557-1289-5

 

 

  

Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2017, 214 stran

 

 Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969-1989)

Jaroslav Pažout

 

 

ISBN 978-80-7285-205-5

 

 

  

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 2017, 603 stran

 

 Biografický slovník náčelníků operativních správ státní bezpečnosti v letech 1953-1989

Milan Bárta, Jan Kalous, Daniel Povolný, Jerguš Sivoš, Pavel Žáček

 

 

ISBN 978-80-200-2690-3

 

 

  

Academia, Praha, 2017, 584 stran

 

 Karlštejnská manská soustava v raném novověku. Dějiny a tradice

Markéta Novotná

 

 

ISBN 978-80-7469-055-6

 

 

  

Národní archiv, Praha, 2017, 335 stran

 

 Právo v hebrejské bibli

Jiří Kašný

 

 

ISBN 978-80-7429-910-0

 

 

  

Vyšehrad, Praha, 2017, 224 stran

 Svetové dejiny štátu a práva

Peter Vyšný

 

 

ISBN 978-80-568-0023-2

 

 

  

Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 2017, 224 stran

 Praktikum zo svetových dejín štátu a práva

Peter Vyšný

 

 

ISBN 978-80-568-0033-1

 

 

  

Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 2017, 144 stran

 Praktikum z rímskeho práva

Kleňová Veronika

 

 

ISBN 978-80-8168-546-0

 

 

  

Wolters Kluwer, Bratislava, 2017, 192 stran

 Caro amico. 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb římské právo napříč staletími

Petr Bělovský, Kamila Stloukalová (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87284-64-3

 

 

  

Auditorium, Praha, 2017, 576 stran

 Římské právo v občanském zákoníku: Komentář a prameny

Michal Skřejpek, Petr Bělovský, Jan Šejdl, David Falada

 

 

ISBN 978-80-87284-65-0

 

 

  

Auditorium, Praha, 2017, 304 stranNotárstvo a iné právnické profesie v historickom Vývoji

Róbert Brtko, Tomáš Gábriš, Martin Gregor, Jana Kováčiková, Marián Mikl, Matej Mlkvý, Roman Nemec, Ondrej Podolec, Ján Šurkala

 

 

ISBN 978-80-7502-204-2

 

 

  

Leges, Praha, 2017, 224 stran

 

 Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu

Ján Štefanica

 

 

ISBN 978-80-87475-52-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-273-0 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno, 2017, Hardcover, B5

252 stran

 

 Vojna a vojenstvo v prave

Alexandra Letková, Miroslav Lysý, Michal Považan

 

 

 

ISBN 978-80-7160-418-1

 

 

  

Universita Komenského v Bratislavě, Bratislava, 2016

250 stran

 

 Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám

Tomáš Gábriš, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

 

ISBN 978-80-87475-51-5

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno,  2017, Hardcover, B5

610 stran

 

 

 

Obsah dostupný zde:Pramene k právnym dejinám Slovenska II

Ladislav Vojáček, Tomáš Gábriš

 

 

 

ISBN 978-80-8173-037-5

 

 

  

Heuréka, Bratislava, 2017

224 stran

 

 Praktikum k dejinám štátu a práva na Slovensku II. zväzok (1848 - 1948)

Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

 

 

 

ISBN 978-80-5680-008-9 

 

 

  

Veda, Trnava, 2017

349 stran

 

 
Právněhistorické studie 46/2

Ladislav Soukup (ed.)

 

 

ISSN 0079-4929 

 

 

Karolinum, Praha, 2017

 Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové

Antonín Ignác Hrdina, Hedvika Kuchařová

 

 

 

ISBN 978-80-246-3360-2 

 

 

  

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha, 2017

351 stran

 

 Dějiny soukromého práva v střední Evropě / Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě

Miloslav Stieber, Rudolf Rauscher (Ondřej Horák Ed.)

 

 

 

ISBN 978-80-7552-492-8

 

 

  

Wolters Kluwer, Praha, 2017

400 stran

 

 Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky

Ondřej Horák a kol.

 

 

 

ISBN 978-80-7502-189-2

 

 

  

Leges, Praha, 2017

160 stran

 

 Cizinci, hranice a integrace v dějinách

Petr Bělovský, Michal Skřejpek, Kamila Stloukalová (eds.)

 

 

 

ISBN 978-80-87284-62-9

 

 

  

Auditorium, Praha, 2016

256 stran

 

 Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938 - 1945

Katarína Zavacká

 

 

 

ISBN 978-80-224-1555-2

 

 

  

VEDA, Bratislava, 2016

190 stran

 

 Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949

Ivana Šošková

 

 

 

ISBN 978-80-557-1151-5

 

 

  

Banská Bystrica: Belianum – Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, Právnická fakulta, 2016

197 stran

 

 Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí

Peter Sokolovič

 

 

 

ISBN 978-80-8105-792-2

 

 

  

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, 2016

355 stran

 

 Podkarpatská Rus v Československu 1919-1922: právní a politicko-společenské aspekty připojení Podkarpatské Rusi k Československu

Robert Pejša

 

 

 

ISBN 978-80-246-3205-6 

 

 

  

Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, Praha, 2016

203 stran

 

 České a československé právní dějiny (pracovní sešit)

Adéla Pejskarová

 

 

 

ISBN 978-80-85305-50-0 

 

 

Všehrd, Praha, 2016

137 stran

 

 Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích

Kamila Stroukalová (ed.)

 

 

 

ISBN 978-80-87975-29-9 

 

 

  

Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, Praha, 2016

310 stran

 

 Zlatá bula sicilská: mezi mýtem a realitou.

K vydání připravili Martin Wihoda a Josef Žemlička

 

 

 

ISBN 978-80-7422-288-7 

 

 

  

NLN, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2016

197 stran

 

 Najstaršie právo na Slovensku?

Tomáš Gábriš - Robert Jáger

 

 

 

ISBN 978-80-8168-507-1 

 

 

  

Wolters Kluwer, Bratislava, 2016

312 stran

 

 Státní zastupitelství ve světě proměn

Jan Lata

 

 

 

ISBN 978-80-87284-58-2 

 

 

  

Auditorium, Praha, 2016

320 stran

 

 Mikuláš Puchník. Život a právnické dílo

Dominik Budský

 

 

 

ISBN 978-80-246-3179-0 

 

 

  

Karolinum, Praha, 2016

208 stran

 

 Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti

František Emmert

 

 

 

ISBN 978-80-7502-163-2 

 

 

  

Leges, Praha, 2016

216 stran

 Dějiny veřejné správy

Karel Schelle

 

 

 

ISBN 978-80-7552-374-7

 

 

  

Wolters Kluwer, Praha, 2016

520 stran

 Moravští zemští prezidenti

Jiří Pernes

 

 

 

ISBN 978-80-7028-471-1

 

 

  

Moravské zemské muzeum, Brno, 2016

90 stran

 Testamentum militis jako inspirační zdroj moderního dědického práva

Pavel Salák

 

 

 

ISBN 978-80-210-8381-3

 

 

  

Masarykova univerzita, Brno, 2016

356 stran

 Spory o Baťův odkaz

David Kolumber

 

 

 

ISBN 978-80-7418-252-5 (KEY Publishing)

 

 

  

The European Society for History of Law, Brno,  2016, Hardcover, B5

183 stran

 Novomoravští rodové. I. Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část III.

Jiří L. Bílý - Zdeněk Kašpar

 

 

ISBN (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-253-2 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2016, Hardcover, B5

617 stran

 

 

Součástí publikace je CD, které obsahuje elektronické verze všech tří dílů ve formátu PDF.Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava

Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-7552-304-4

 

 

Wolters Kluwer, Praha, 2016

480 stran

 

 

 Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-210-8332-5

 

 

Masarykova univerzita, Brno, 2016

457 stran

 

Plný text publikace dostupný zde:

 

 

 České státní právo církevní. 1, Dějiny

Václav Valeš - Alexandra Bejvančická

 

 

ISBN 978-80-263-1014-3

 

 

Tribun EU, Brno, 2016

215 stran

 

 

 

 

 Súdnictvo a súdna prax v mestách pentapolitany v 16. storočí

Blanka Szeghyová

 

 

ISBN 978-80-224-1499-9

 

 

Veda, Bratislava, 2016

188 stran

 

 

 

 

 
Právněhistorické studie 45/2

Ladislav Soukup (ed.)

 

 

ISSN 0079-4929 

 

 

Karolinum, Praha, 2016

 
Der Friedensvertrag Georgs von Podiebrad von 1464 vor dem Hintergrund der spätmittelalterlichen Vertragspraxis

Magda Schusterová

 

 

ISBN 978-3-7370-0531-9

 

Universitätsverlag Osnabrück bei V&R unipress, Osnabrück, 2016

 
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

Karel Malý

 

 

ISBN 978-80-2463-269-8

 

Karolinum, Praha, 2016, 162 stran

 
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně IV/2. (1944)

Jan Kuklík, Jan Němeček, Jan Bílek, Ivan Šťovíček, Helena Nováčková

 

 

ISBN 978-80-7286-243-6

 

Historický ústav AV ČR, Praha, 2016, 908 stran

 
Recepce římského práva

David Falada

 

 

ISBN 978-80-7380-603-3

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 160 stran

 
Ženy na popravišti. Tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945-1948

Ivo Pejčoch, Jiří Plachý

 

 

ISBN 978-80-87567-86-9,

 

Svět křídel, Praha, 2016, 212 stran

 
Komunistická justice a třídní boj

Ota Ulč

 

 

ISBN 978-80-87122-99-0

 

Stilus Press, Praha, 2016, 252 stran

 
V čele občanských elit: Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914

Martin Rája

 

 

ISBN 978-80-87709-09-2  

 

 

Matice moravská, Brno, 2015, 396 stran

 
Československý parlament na prahu Pražského jara. Národní shromáždění na cestě k reformě (1964 – duben 1968)

Ondřej Felcman

 

 

ISBN 978-80-7422-449-2  

 

 

NLN - Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2015, 344 stran

 
Christianizace římského antického státu: Stát - Právo - Náboženství - Společnost

Jiří Bílý

 

 

ISBN 978-80-7418-250-1  

 

 

KEY Publishing, Ostrava, 2015, 524 stran

 
JMÉNEM REPUBLIKY! Osm případů zvůle komunistiké justice

Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Martin Boštík, Tereza Stará

 

 

ISBN 978-80-87284-55-1  

 

 

Auditorium, Praha, 2015, 400 stran

 
Velké dějiny zemí Koruny české - Stát

Karolina Adamová - Karel Schelle - Jaromír Tauchen - Antonín Lojek

 

 

ISBN 978-80-7432-652-3 

 

 

Paseka, Praha, 2015, 652 stran

 
Jak odškodnit holocaust? Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění

Jan Kuklík a kol.

 

 

ISBN 978-80-246-2798-4 

 

 

Karolinum, Praha, 2015, 756 stran

 
Právnická dvouletka. Rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století

Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík,Jiří Šouša

 

 

ISBN 978-80-87284-52-0  

 

 

Auditorium, Praha, 2016, 316 stran

 
Dějiny ústavního práva (2. vyd.)

Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-7478-998-4  

 

 

Wolters Kluwer, Praha, 2016, 392 stran

 
České právní dějiny (3. vyd.)

Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém Knoll

 

 

ISBN 978-80-7380-575-3  

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, 696 stran

 
Právnický stav a právnické profese v minulosti  (2. vyd.)

Vladimír Kindl, Michal Skřejpek a kol.

 

 

ISBN 978-80-7552-030-2  

 

 

Wolters Kluwer, Praha, 2016, 280 stran

 
Digesta seu Pandectae. Justiniánská Digesta, Tomus I, Fragmenta Selecta

Peter Blaho, Michal Skřejpek, Jarmila Vaňková, Jakub Žytek

 

 

ISBN 978-80-246-3063-2 

 

 

Karolinum, Praha, 2015, 704 stran

 
Právnici práva zbavení. 2. časť - Perzekúcie židovských právnikov na Slovensku v rokoch 1938-1945

Jozef Sulaček

 

 

ISBN 978-80-8060-327-4 

 

 

Slovenské národné múzeum, Bratislava, 2015, 251 stran

 
Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. (1848-1948)

Mosný Peter, Laclavíková Miriam

 

 

ISBN 978-83-7490-761-3 

 

 

Spolok Slovákov v Polsku, Krakov, 2015, 164 stran

 
Metodológia vedeckej práce (pre potreby právnického štúdia)

Mosný Peter, Laclavíková Miriam, Siskovič Štefan

 

 

ISBN 978-80-8082-853-0

 

 

Typi universitatis tyrnaviensis, Trnava,2015, 185 stran

 Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva

Monika Menke

 

 

ISBN 978-80-2444-804-6

 

 

 

 

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2015

272 stran

 

 Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Jaromír Tauchen - Karel Schelle a kolektiv

 

 

ISBN 978-80-87475-48-5 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-248-8 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2015, Hardcover, B5

403 stran

 Barvy v právu

Karel Schelle - Jaromír Tauchen a kolektiv

 

ISBN 978-80-87475-47-8  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-242-6  (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2015, Softcover, B5

86 stran

 Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918

Marie Stupková - Martin Klečacký

 

 

ISBN 978-80-87782-40-8

 

 

 

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha, 2015

463 stran

 

 Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010

Stanislav Přibyl

 

 

ISBN 978-80-246-3100-4

 

 

 

 

Karolinum, Praha, 2015

338 stran

 

 Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve

Vojtech Vladár

 

 

ISBN 978-80-7502-050-5

 

 

 

 

Leges, Praha, 2015

240 stran

 

 
III. Česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-210-7938-0 

 

 

Masarykova univerzita, Brno, 2015, 366 stran

 Delikt cizoložství v proměnách času

Peter Brezina - Antonín Lojek

 

 

ISBN 978-80-87475-46-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-241-9 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2015, softcover B5

125 stran

 

 
Právněhistorické studie 44/2

Ladislav Soukup (ed.)

 

 

ISSN 0079-4929 

 

 

Karolinum, Praha, 2015, 158 stran

 
Právněhistorické studie 44/1

Ladislav Soukup (ed.)

 

 

ISBN 977-00-7949-200-6

 

 

Karolinum, Praha, 2015, 180 stran

 Dějiny notářství v českých zemích

Stanislav Balík a kol.

 

 

 

ISBN 978-80-2605-768-0

 

 

Notářská komora ČR, Praha,  2015, A5

184 stran

 

 

 


Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy)

Michal Princ

 

 

 

ISBN 978-80-7478-797-3

 

 

 

Wolters Kluwer, Praha,  2015, A5

344 stran

 

 

 


Czech law in historical contexts

Jan Kuklík

 

 

 

ISBN 978-80-2462-860-8

 

 

 

Karolinum, Praha,  2015, A5

240 stran

 

 

 


Novomoravští rodové. I. Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část II.

Jiří L. Bílý - Zdeněk Kašpar

 

 

ISBN (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-235-8  (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2015, Hardcover, B5

753 stran

 

 Novomoravští rodové. I. Olomoučtí protestanté ve zmocňovací listině z roku 1610. Část I.

Jiří L. Bílý - Zdeněk Kašpar

 

 

ISBN 978-80-87475-34-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-193-1  (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Hardcover, B5

1141 stran

 

 


Dědické zemské právo v české historii

Karolina Adamová - Antonín Sýkora

 

 

ISBN 978-80-87475-36-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-196-2 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Hardcover, B5

128 stranProč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky?

Ignác Antonín Hrdina

 

 

ISBN 9788087475195  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-155-9 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Hardcover, B5

340 stran

 


Trnavské meštianske závety (1700 - 1871) I.+II. zväzok

Adriana Švecová

 

 

 

ISBN 978-80-8082-778-6

 

 

Trnavská univerzita v Trnavě, Praha,  2014, A5

693 stran

 

 

 


Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia

Mosný, Peter a kol.

 

 

 

ISBN 978-83-7490-742-2

 

 

Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce, Krakow, 2014, 332 stran

 

 Slovenské právní dějiny

Ladislav Vojáček, Karel Schelle

 

 

 

ISBN 978-80-7380-494-7

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň,  2014, A5

456 stran

 

 Právo na pomezí diktatury a demokracie : právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989

Jiří Kozák

 

 

 

ISBN 978-80-87284-50-6

 

 

Auditorium, Praha,  2014, A5

168 stran

 

 
Vývoj nucené práce na území České republiky ve 20. století

Veronika Mojžišová

 

ISBN 978-80-87475-44-7  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-224-2 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 186 stran

 
Právněhistorické studie 43

Ladislav Soukup (ed.)

 

 

ISBN 978-80-246-2345-0

 

 

Karolinum, Praha, 2014, 434 stran

 Právníci doby rudolfínské

Karolina Adamová - Antonín Lojek

 

 

ISBN 978-80-8743-910-4

 

 

 

Ústav státu a práva AV ČR, Praha 2013, Softcover, A5

 


Právníci doby osvícenské

Karolina Adamová - Antonín Lojek

 

 

ISBN 978-80-87439-17-3

 

 

 

Ústav státu a práva AV ČR, Praha 2014, Softcover, A5, 108 stranPřední klenot zemský: zemský soud království českého v době rudolfínské

Marek Starý

 

 

ISBN 978-80-87284-38-4

 

 

 

Auditorium, Praha 2014, Softcover, A5, 412 stran
Sexuální trestné činy včera a dnes

Karel Schelle - Jaromír Tauchen a kol.

 

ISBN 978-80-87475-42-3  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-213-6 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 449 stran

 

 
Tradice pěstounské péče v českých zemích

Veronika Smolíková

 

ISBN 978-80-87475-43-0  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-218-1 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 78 stran

 

 
Období nesvobody

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)

 

ISBN 978-80-87475-41-6  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-211-2 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2014, Softcover, B5, 358 stran

 
Nejen pro válečný konflikt (Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.-20. století)

Pavel Salák jr.

 

 

ISBN 978-80-210-6519-2

 

 

Masarykova univerzita, Brno 2013, Softcover, A5, 240 s.

 A RÓMAI JOG ÉS HATÁSA A MODERN JOGOK FEJLŐDÉSÉRE

(ROMAN LAW AND ITS INFLUENCE ON CONTEMPORARY MODERN LEGAL SYSTEMS)

Gábor Hamza

 

ISBN 978-963-312-187-0

 

 

Elte University Press, Budapest 2013

302 stran

 

Více informací od knize zde:

Vývoj konstitucionalismu v českých zemích (2 svazky)

Karel Schelle - Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-7201-927-4

 

 

Linde, Praha, 2013, Hardcover, B5 vázaný, 2800 stran

 

 

Autoři využili dvacáté výročí existence České republiky a přikročili k náročnému výzkumu vývoje konstitucionalismu na tomto území v širších historicko-politických souvislostech, a to od roku 1848–1849, kdy došlo k vydání prvních ústav a k vytvoření prvního sboru parlamentního typu. Od té doby prošly české země složitým vývojem. Celá dvousvazková publikace (1. svazek obsahuje kapitoly 1.-6., 2. svazek kapitoly 6.-9.) je vzhledem ke svému rozsahu, časovému záběru, ale zejména množství dosud nepublikovaných materiálů průkopnickým dílem. Na knižním trhu doposud nebyla tak komplexní publikace obsahující v podstatě vše, co k problematice vývoje českého konstitucionalismu patří.

Doba od roku 1848 do současnosti je rozdělena na devět tematických celků, každá kapitola je rozčleněna do čtyř částí. V první je nastíněn ústavní vývoj daného období s odkazy na jednotlivé dokumenty. Následuje vždy hlavní část každé kapitoly, tedy soubor dokumentů nejrůznějšího charakteru vztahujících se k problematice konstitucionalismu daného období. V jednotlivých kapitolách museli autoři reagovat na specifičnost příslušných období, proto jsou některé subkapitoly ještě dále tematicky členěny (zejména se to týká slovenské problematiky).

 


Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918 – 1989

Bibliographie ausgewählter tschechoslowakischer juristischer Zeitschriften, Festschriften und Sammelbände 1918-1989

Jaromír Tauchen - Jan Kazda

 

ISBN 978-80-210-6454-6

 

Masarykova univerzita, Brno, 2013, Softcover, CD

 

online verze dostupná na:  bibliografie.law.muni.cz

 Oběti komunistické spravedlnosti: právní aspekty politických procesů 50. let 20. století

Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša a kolektiv

 

 

ISBN 978-80-87284-48-3

 

 

Auditorium, Praha, 2013, 378 stran

 

Práva městská Království českého (edice s komentářem)

Karel Malý

 

 

ISBN 978-80-2462-117-3

 

Karolinum, Praha,  2013, Softcover, 784 s. 

 

 

Sociální stát v Československu: Právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992

Jakub Rákosník, Igor Tomeš

 

 

ISBN 978-80-87284-30-8

 

Auditorium, Praha,  2013, Softcover, 416 s. 

 

 

Patent zvaný toleranční (2. vyd)

Eva Melmuková

 

 

ISBN 978-80-9039-204-5

 

Verbum, Praha,  2013, Softcover, 304 s. 

 

 

I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva : sborník příspěvků z konference

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-210-6381-5

 

Masarykova univerzita, Brno,  2013, Softcover, 407 s. 

 

Elektronická verze sborníku je k dispozici ke stažení zde:

 Češi a Němci v meziválečném Československu

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)

 

ISBN 978-80-87475-37-9  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-202-0  (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 282 stran
Organizace veřejné správy na Moravě a ve Slezsku v letech 1848 - 1948

Karel Schelle

 

ISBN 978-80-7418-195-5

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 213 stran
Vývoj právní úpravy lesů

Martin Cempírek

 

ISBN 978-80-87475-31-7  (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-187-0  (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 124 stran
Vybrané historické zdroje současného rodinného práva

Renata Veselá

 

ISBN 978-80-7418-189-4

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 178 stran
Právní kontinuita autonomie Moravy

Michal Hoskovec

 

ISBN 978-80-87475-29-4 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-183-2 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 194 stran

 
Rodina a její význam v římském právu

Ivana Stará

 

 

ISBN 978-80-87475-30-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-184-9 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 137 stran

 Územní spory mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920

Martin Šestauber

 

 

ISBN 978-80-87475-27-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-179-5 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 133 stran

 
Oděv v právu

(Sborník z kolokvia pořádaného The European Society for History of Law, Katedrou dějin státu a práva Masarykovy univerzity a Moravským zemských archivem v Brně)

Karel Schelle - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-31-4 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-188-7 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 180 stran

 

 

 Trestní právo starověkého Egypta a Chetitské říše

Michaella Knollová

 

 

ISBN 978-80-87713-00-6

 

 

 

 

Václav Klemm, Brno,  2013, Softcover, A5

136 stran

 Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty MU, The European Society for History of Law a Moravským zemským archivem v Brně)

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-28-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-181-8 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 240 stran

 Cizinci ve vlastní zemi

René Petráš

 

 

ISBN 978-80-87284-32-2 

 

 

 

Auditorium, Praha, 2012, Softcover, B5, 255 stran
Pod ochranou hákového kříže

Pavel Maršálek

 

 

ISBN 978-80-87284-20-9

 

 

 

Auditorium, Praha, 2012, Softcover, B5, 302 stran
Kapitalismus na kolenou : dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934

Jakub Rákosník - Jiří Noha

 

 

ISBN 978-80-87284-29-2 

 

 

 

Auditorium, Praha, 2012, Softcover, B5, 333 stran

Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. a II. díl)

Ladislav Vojáček - Karel Schelle - Jaromír Tauchen a kolektiv

 

 

ISBN 978-80-210-6006-7 (I. díl)

ISBN 978-80-210-6007-4 (II. díl)

ISBN 978-80-210-6005-0 (soubor)

 

 

Masarykova univerzita, Brno,  2012, Hardcover,616 s. (I. díl); 411 s. (II. díl)

 

Tato práce vznikla v rámci standardního grantového projektu č. GAP408/10/0363 „Vývoj soukromého práva na území České republiky“. Autoři se v ní pokusili z části zaplnit mezeru v oblasti komplexního výzkumu dějin soukromého práva. Akcentovali při tom vývoj od 18. století, kdy pod vlivem přirozenoprávního myšlení nabývalo členění na soukromé a veřejné právo opět na reálném významu a kdy se začaly připravovat novodobé kodifikace, z nichž rozhodující byl všeobecný občanský zákoník (ABGB) z roku 1811. V rámci možností limitovaných rozsahem práce se snažili zkoumat vývoj soukromého práva v politických a ekonomických souvislostech a podle jednotlivých právních odvětví, na něž se soukromé právo postupně rozčlenilo (občanské právo, rodinné právo, obchodní právo a pracovní právo a další odvětví s nimi souvisící).

 


Iura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata - Opera selecta - III.

(Ausgewählte Schriften zur antiken Rechtsgeschichte, zur Rechtsvergleichung und zum geltenden Recht)

Gábor Hamza

 

ISBN 978-963-312-158-0

 

 

Elte Eötvös Kiadó, Budapest 2013

281 stran

 

 

 Korupce - včera a dnes

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Masarykovy univerzity

a The European Society for History of Law)

Karel Schelle -Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-26-3(The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-177-1 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2013, Softcover, B5, 224 stran

 200 let Všeobecného občanského zákoníku

Jan Dvořák, Karel Malý a kol.

 

 

ISBN  978-80-7357-753-7

 

 

Wolters Kluwer, Praha,  2012, Softcover, A5

688 stran

 
Občanské zákoníky

(Kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a dobových komentářů)

Karel Schelle - Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-7418-146-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-87475-16-4 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Hardcover, B5, 1019 stran

Obsahuje přílohy na DVD
Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a práva Masarykovy univerzity

a The European Society for History of Law)

Jaromír Tauchen - Karel Schelle (eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-25-6 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-171-9 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 126 stran

Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny

Miroslav Frýdek a kolektiv

 

 

ISBN 978-80-87475-20-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-157-3 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 122 stran

 

 

 

 


Symbolika a zkratky

(Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou společenských věd FS ČVUT v Praze

a The European Society for History of Law)

Karel Schelle (ed.)

 

 

ISBN 978-80-87475-17-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-150-4 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 104 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí zde:Sborník ze semináře

Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 3 (2012)

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (Eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-18-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-154-2 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, CD

76 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:


 


Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám

 

 

 

ISBN  978-80-7418-144-3

 

 

KEY Publishing, Ostrava,  2012, hardcover, B5

1248 stranPrávněhistorické studie 42

Ladislav Soukup (ed.)

 

 

 

ISBN 978-80-246-1994-1

 

 

 

374 str., brožovaná, 1. vydání, 2012

 

 Právněhistorické studie 41

Ladislav Soukup (ed.)

 

 

 

ISBN 978-80-246-1993-4

 

 

 

448 str., brožovaná, 1. vydání, 2012

 

 

 


Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011

Knoll, Vilém - Beránek, Petr (eds.)

 

 

ISBN  978-80-7380-354-4

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň,  2012, Softcover, A5

284 stran

 


Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009 - 2010

Knoll, Vilém (ed.)

 

 

ISBN  978-80-7380-325-4

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň,  2011, Softcover, A5

392 stran

 


Nedemokratické právní systémy ve vybraných státech Evropy první poloviny 20.století 

Petra Skřejpková - Ladislav Soukup  

 

 

ISBN  978-80-87109-24-3

 

 

Havlíček Brain Team, Praha,  2011, A5

200 stran

 


Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948

Tomáš Langášek

 

 

ISBN  978-80-7380-347-6

 

 

Aleš Čeněk, Plzeň,  2011

320 stran

 


Sborník ze semináře

Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012)

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (Eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-15-7 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-140-50 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, CD

88 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:

 
Právní archeologie

(Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou společenských věd FSv ČVUT v Praze a The European Society for History of Law, pod patronátem prezidenta Památkové komory České republiky)

Karel Schelle (ed.)

 

 

ISBN 978-80-87475-13-3 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-135-1 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, vloženo CD

95 stran

 

 

Plný text sborníku ke stáhnutí zde:

 
Vývoj trestního řízení

Karel Schelle - Lucie Bendová Bednářová - Miroslav Frýdek -Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-7418-139-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-87475-14-0 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2012, Softcover, B5, 101 stran

 

 


Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB

Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír (eds.)

 

 

ISBN  978-80-210-5613-8

 

 

Masarykova univerzita, Brno,  2011, Softcover, A5

438 stran

 


Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts

Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír - Dávid, Radovan - Doubravová, Lenka - Frýdek, Miroslav - Králíčková, Zdeňka - Salák, Pavel - Veselá, Renata - Knoll, Vilém - Falada, David

 

 

ISBN  978-80-210-5612-1

 

 

Masarykova univerzita, Brno,  2011, Softcover, A5

280 stranAn Introduction to History of Czech Private Law

Vojáček, Ladislav - Schelle, Karel - Tauchen, Jaromír - Dávid, Radovan - Doubravová, Lenka - Frýdek, Miroslav - Králíčková, Zdeňka - Salák, Pavel - Veselá, Renata - Knoll, Vilém - Falada, David

 

 

ISBN  978-80-210-5592-6

 

 

Masarykova univerzita, Brno,  2011, Softcover, A5

182 stran

 Zákonné bezpráví : Židé v Protektorátu Čechy a Morava

Helena Petrův

 

 

ISBN 978-80-87284-19-3 

 

 

 

Auditorium, Praha, 2011, B5, 262 stran
Dlouhé stíny Mnichova : Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo

Jan Kuklík - Jan Němeček - Jaroslav Šebek

 

 

ISBN 978-80-87284-18-6 

 

 

 

Auditorium, Praha, 2011, B5, 390 stran
Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Zločinnost a bezpráví

Jindřich Francek

 

 

ISBN 978-80-7432-115-3 

 

 

 

Paseka, Praha, 2011, B5, 737 stranIura antiqua ac iura moderna methodo comparativa investigata - Opera selecta - I.

(Ausgewählte Schriften zur antiken Rechtsgeschichte, zur Rechtsvergleichung und zum geltenden Recht)

Gábor Hamza

 

ISBN 978-96328-4135-9

 

 

Elte Eötvös Kiadó, Budapest 2010

337 stran

 

Informace o publikaci a objednací formulář lze stáhnout zde:

 


Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte

Eduard Kačík

 

 

ISBN 978-80-970277-7-3

 

 

 

 

EEDA, Podhájska, 2011, softcover, A4

559 stran

 


České azylové právo 16. až 18. století

Antonín Lojek

 

 

ISBN 978-80-87146-43-9

 

 

 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha, 2011, softcover, A5

129 stran

 


Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu

Ignác Antonín Hrdina -  Hedvika Kuchařová

 

 

ISBN 978-80-904522-9-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-097-2 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, Hardcover, B5

422 stran

 


Kurs římského práva

Miroslav Frýdek

 

 

ISBN 978-80-87475-07-2 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-119-21 (KEY Publishing)

 

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, Hardcover, B5

 

 


Nástin právních dějin

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen - Karel Schelle  - Naďa Štachová

 

 

ISBN 978-80-210-5462-2

 

 

 

Masarykova univerzita, Brno,  2011, Softcover, A5

322 stran

 

Obsah knihy jakož i anotace zde:

 


Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy

Miroslav Frýdek - Jaromír Tauchen (eds.)

 

 

ISBN 978-80-210-5462-2

 

 

 

Masarykova univerzita, Brno,  2011, Softcover, A5

240 stran

 

 


Vznik Velkého Brna

Filip Vrána, Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-87475-05-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-075-0 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, B5

105 stran

 

 

 


Sborník ze semináře

Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 1 (2011)

Ladislav Vojáček - Jaromír Tauchen (Eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-08-9 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-121-4 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, CD

56 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:

 


Symbol a symbolika v právu - 2006

Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dne 19. 9. 2006

Karel Schelle, Tomáš Tyl (Eds.)

 

 

ISBN 978-80-87475-06-5 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-108-5 (KEY Publishing)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2011, CD

113 stran

 

Plný text sborníku ke stáhnutí  zde:Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním

Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině 20. století

Ondřej Horák

 

 

ISBN 978-80-7277-457-9

 

 

Libri, Praha,  2010, softcover

288 stran

 


Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi

(1990 – 2008)

Daminán Němec

 

 

ISBN 978-80-89096-45-9

 

 

Ústav pre vztahy štátu a církví, Bratislava,  2010, hardcover

543 stran

 

Obsah knihy ke stažení zde:

 Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí, 3. vydání

Stanislav Balík st. - Stanislav Balík ml.

 

 

ISBN 978-80-7380-256-1

 

 

Vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2010, Softcover, A6

230 stran

 

 Praktická cvičení z římského práva

Miroslav Frýdek

 

 

ISBN 978-80-904522-6-8 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-075-0 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5

105 stran

 

 

 


Vývoj konkursního práva

Miroslav Frýdek, Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-904522-5-1 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-807418-073-6 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5

90 stran

 

 

 


Vývoj trestního soudnictví v Německu v letech 1933 - 1945

Jaromír Tauchen

 

 

ISBN 978-80-904522-2-0 (The European Society for History of Law)

ISBN 978-80-7418-054-5 (KEY Publishing)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5

186 stran

 

 Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin

Karel Schelle, Jaromír Tauchen, Pavel Salák, Monika Horáková

 

 

ISBN 978-80-7418-052-1 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-0-6 (The European Society for History of Law)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5

139 stran

 

 Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 - 2009)

Ladislav Vojáček - Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-7418-053-8 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-1-3 (The European Society for History of Law)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5

294 stran

 

 Dějiny českého ústavního práva

Karel Schelle

 

 

ISBN 978-80-7418-067-5 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-4-4 (The European Society for History of Law)

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, Softcover, A5

 

178 stran

 

 

 

 


Praktikum z římského práva

Kamila Bubelová

 

 

ISBN 978-80-87212-47-9

 

 

Leges, Olomouc,  2010, Softcover, A5

 

112 stran

 

 

 

 


Výzkum vývoje soukromého práva na území České republiky. Sborník z konference.

Jaromír Tauchen (Ed.)

 

 

ISBN 978-80-7418-092-7 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-8-2 (The European Society for History of Law)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, CD

249 stran

 


Soubor publikovaných příspěvků k historii soukromého práva

Jaromír Tauchen (Ed.)

 

 

ISBN 978-80-7418-064-4 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-3-7 (The European Society for History of Law)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, CDPrameny k dějinám soukromého práva

Jaromír Tauchen, Karel Schelle (Eds.)

 

 

ISBN 978-80-7418-089-7 (KEY Publishing)

ISBN 978-80-904522-7-5 (The European Society for History of Law)

 

 

The European Society for History of Law, Brno,  2010, CDŘímské právo pro bakaláře

Renata Veselá - Miroslav Frýdek - Monika Horáková - Lucie Obrovská - Pavel Salák

 

 

ISBN 978-80-210-5002-0

 

 

Masarykova universita, Brno,  2009, Softcover, A5,

188 stran

 

Obsah knihy jakož i anotace zde:

 


Evropské právní dějiny

Ladislav Vojáček - Karel Schelle - Jaromír Tauchen - Eduard Vlček - Ondřej Horák - Naďa Štachová

 

 

ISBN 978-80-210-5002-0

 

Masarykova universita, Brno,  2009, Softcover, A5,

 

253 stran

 

Obsah knihy jakož i anotace zde:

 

 


Přehled římského práva soukromého ke státní souborné zkoušce

Antonín Ignác Hrdina, Petr Dostalík

 

 

ISBN 978-80-7380-235-6

 

Plzeň, Aleš Čeněk, A5 (2010)

 

138 stran

 

 

 

 


Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik

Ladislav Vojáček - Karel Schelle - Renata Veselá - Jaromír Tauchen

 

ISBN 978-80-210-5052-5

 

 

Masarykova universita, Brno,  2009, Softcover, A5,

 

148 stran

 

 


České právní dějiny

Ladislav Vojáček - Karel Schelle - Vilém Knoll

 

ISBN 978-80-7380-127-4

 

2. doplněné vydání

 

 

Vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň,  2010, Hardcover, B5

 

688 stran

 

 


Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition

Gábor Hamza

 

 

 

ISBN 978-963-284-095-6

 

 

ÖTVÖS UNIVERSITÄTSVERLAG EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITÄT, Budapešť, 2009

 

Obsah knihy jakož i anotace zde:

 

Knihu si můžete objednat zde:Bűnvádi eljárások az Újszövetségben (Strafverfahren im Neuen Testament)

Sáry Pál

 

 

 

ISBN 963-361-960-5

 

 

240 stran

4. přepracované vydání, Budapešť, Szent István Társulat (2007), Softcover, A5,Staat und Recht in der Zeit Metternichs

Renata Veselá - Karel Schelle - Miroslav Šedivý - Jaromír Tauchen

 

ISBN 978-3-86853-376-7

 

 

83 stran

München, Dr. Hut Verlag (2010), Softcover, A5,

 

 

K objednání na stránkách nakladatelství Dr. Hut Verlag

 Československé trestní právo v proměnách věků

Pavel Salák - Jaromír Tauchen (eds.)

 

ISBN 978-80-210-5086-0

 

 

194stran

Brno, Masarykova univerzita (2009), Softcover, A5,

 

 

 

 Říšská sbírka zákonů 1848 - 1918. Dokumenty (DVD)

Pavel Salák - Jaromír Tauchen (eds.)

 

ISBN 978-80-210-5093-8

 

 

 

Brno, Masarykova univerzita (2009), DVD

 

 

 

 Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva

Ladislav Vojáček (ed.)

 

 

ISBN 978-80-210-5134-8

 

 

Brno, Masarykova univerzita (2010), CD

 

 

 Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

Stanislav Balík a kol.

 

 

 

ISBN 978-80-7035-427-8

 

271 stran

Česká advokátní komora/ Národní galerie v Praze, A4 (2009)

 

 Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám

Vilém Knoll (ed.)

 

 

 

ISBN 978-80-7380-120-5

 

 

478 stran

Plzeň, Aleš Čeněk, A5 (2009)

 

 Právněhistorické studie 40

Ladislav Soukup (ed.)

 

 

 

ISBN 978-80-246-1522-6

 

 

 

644 str., brožovaná, 1. vydání

 

 Dějiny české veřejné správy

Karel Schelle a kol.

 

ISBN 978-80-7380-203-5

 

 

314 stran

Plzeň, Aleš Čeněk, (2009), A5

 

 

 

 
Praktikum českých právních dějin

Karel Schelle a kol.

 

ISBN 978-80-7380-201-1

 

278 stran

3.upravené vydání

Plzeň, Aleš Čeněk, (2009), A5

 

 

 

 
Praktikum právních dějin

Ladislav Vojáček a kol.

 

ISBN 978-80-7380-196-0

 

251 stran

3.upravené vydání

Plzeň, Aleš Čeněk, (2009), A5,

 

 

 

 
 

Recht und Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren

Karel Schelle, Jaromír Tauchen

 

ISBN 978-3-86853-052-0

 

124 stran

München, Dr. Hut Verlag (2009), Softcover, A5,

 

 

 

K objednání na stránkách nakladatelství Dr. Hut Verlag

 Geschichte von Integrationskonzeptionen in Europa bis 1945

Karel Schelle, Ladislav Vojáček, Renata Veselá, Jaromír Tauchen

 

ISBN 978-3-86853-065-0

 

115 stran

München, Dr. Hut Verlag (2009), Softcover, A5,

 

 

 

K objednání na stránkách nakladatelství Dr. Hut Verlag
Demokratisierung der tschechischen Rechtsordnung (1989 – 2009)

Kolektiv autorů

 

ISBN 978-3-86853-282-1

 

 

175 stran

München, Dr. Hut Verlag (2009), Softcover, A5,

 

 

 

K objednání na stránkách nakladatelství Dr. Hut VerlagGrundriss der Tschechoslowakischen Rechtsgeschichte

Karel Schelle, Jaromír Tauchen

 

ISBN 978-3-89963-935-3

 

200 stran

München, Dr. Hut Verlag (2009), Softcover, A5,

 

 

 

K objednání na stránkách nakladatelství Dr. Hut Verlag

 Antologie československé právní vědy v meziválečném období (1918 - 1938)

Skřejpková Petra | a kolektiv

 

 

ISBN 978-80-7201-750-8

 

696 stran

Praha, Linde (2009), A5,

 


Kořeny a inspirace velkých kodifikací příspěvek k aplikaci "Principů" E.F. Smidaka 

Petra Skřejpková - Jan Kuklík 

 

 

ISBN  978-80-87109-07-6

 

 

Havlíček Brain Team, Praha,  2008, A5

198 stran

 


Pramene k dejinám práva - Stredovek

Jozef Beňa

 

ISBN 978-80-7160-236-1

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2007

 

455 stran

 

 


Dějiny českého soukromého práva

Schelle Karel | Veselá Renata | Vlček Eduard | Kadlecová Marta

 

ISBN: 978-80-7380-041-3

 

280 stran

 

Plzeň, Aleš Čeněk,  2007,A5

 

 


Mezníky českých právních dějin

Rundová Alena | Knoll Vilém

 

 

ISBN: 80-86898-27-X

 

 

232 stran

 

Plzeň, Aleš Čeněk,  2005, A5

 

 


Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

Andiana Švecová, Tomáš Gábriš

 

 

ISBN 978-80-7380-161-8

 

 

 

 

 

267 stran

Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, (2009)

 


Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1920-1939)  Verfassungsidee - Demokratieverständnis - Nationalitätenproblem

Jana Osterkamp

 

 

ISBN 978-3-465-04073-6

 

 

 

309 stran

Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, (2009)

 


Moc a právo v evropské politické tradici

Jiří Bílý

 

 

ISBN 978-80-7380-180-9

 

 

 

 

 

383 stran

Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, (2009)

 


The Oxford international encyclopedia of legal history. Volume 1. - 6.

Stanley Katz

 

 

ISBN 978-0-19-513405-6

 

 

 

 

 

 

Oxford, Oxford University Press, (2009)